WARSZTATY LINOWEpoziom1-1024x256

Zajecia obejmują podstawy pracy na linie, a w szczególności zjazdy z wysokości, podstawy teorii alpinistycznych:


• rodzaje uprzęży alpinistycznych, lin zjazdowych i asekuracyjnych, podstawowe przyrządy zjazdowe,

• techniki asekuracji,

• techniki wychodzenia na linę,

• prawidłowa pozycja na ścianie,

• przepisy BHP


CZAS TRWANIA: 4 GODZINY

CENA SZKOLENIA W GRUPIE 3-4 OSOBY : 250zł

 


poziom2-1024x256

Aby przejść do poziomu II konieczne jest ukończenie szkolenia z poziomu I !!!

Zajęcia doskonalą umiejętności zjazdowe nabyte na szkoleniu poziomu I ( łącznie z przypomnieniem zasad BHP i teorii z zajęć poziomu I ) oraz uczą:

 


• podstaw technik zjazdowych do okna,

• zjazdów w pozycji głową w dół,

• technik zjazdowych w parach i większych grupach ( techniki AT ),

• technik auto asekuracji i zakładania stanowisk,

•podstawowych węzłów.


CZAS TRWANIA: 4 GODZINY

CENA SZKOLENIA W GRUPIE 3-4 OSOBY: 250ZŁ
poziom3

Aby przejść do poziomu III konieczne jest ukończenie szkolenia z poziomu I i II w stopniu akceptowalnym przez instruktora!!!

Zajęcia doskonalą umiejętności nabyte na poziomach I i II oraz obejmują:

 


• wjazdy do okna i szybkie wyjścia z okna,

• szybkie zjazdy w pozycji standardowej i głową w dół,

• podstawy podchodzenia na linie

• podstaw z teorii o przyrządach asekuracyjnych, do podchodzenia oraz węzłów.


CZAS TRWANIA: 3 GODZINY

CENA SZKOLENIA W GRUPIE 3-4 OSOBY: 250ZŁ


ZajĘcia oparte o system szkolenia jednostek specjalnych polskiej i niemieckiej policji oraz wojska, prowadzone przez byłych i czynnych funkcjonariuszy i żołnierzy.