TAKTYKA AT

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom organizujemy zajęcia taktyczne  z bronią i wyposażeniem dostosowanym do rodzaju przedsięwzięcia.  Prowadzimy szkolenia dla osób indywidualnych, oraz grup zorganizowanych na obiektach cywilnych i wojskowych w dowolnej części kraju. Analizujemy ryzyko związane z użyciem lub wykorzystaniem broni, oraz doskonalimy umiejętności właściwej oceny i reakcji na zaistniałe sytuacje podczas pracy podmiotów wyposażonych w broń palną bojową, dostosowując zakres szkolenia do realizacji zadań służbowych. Pomagamy wypracować właściwe zachowania i reakcje, w sytuacjach krytycznych, związanych z użyciem broni palnej, w terenie zurbanizowanym, w masywach leśnraz środkach transportu .